Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos

Prekių grąžinimas

Mes mylime ir gerbiame kiekvieną savo Pirkėją, esame suinteresuoti išlaikyti ilgalaikius santykius, todėl visada rūpinamės, kad užsakytos ir gautos prekės būtų kokybiškos ir atitiktų Pirkėjo lūkesčius. Tačiau gali atsitikti taip, kad užsakymas buvo gautas ne toks, dėl kokio buvo sutarta. Tarkime, pristatyta nepilna komplektacija, prekė nekokybiškai pagaminta ar tiesiog gautas ne tas užsakymas, kuris buvo užsakytas. Visais atvejais, Pardavėjas sieks abipusio geranoriško kompromiso ir dialogo su Pirkėju.

Siekdami sklandaus bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos, mes paprašysime laikytis tam tikrų sąlygų, kuriuos užtikrins sklandų problemos sprendimą:

 • Pirkėjas, gavęs užsakymą, kuris yra nekokybiškas ar su trūkumais, kurie nebuvo iš anksto aptarti, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų reikalauti, o mes įsipareigojame: (1) pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos; (2) sumažinti prekės kainą; (3) nutraukti Sutartį ir grąžinti pinigus.
 • Visais grąžinimo atvejais, Pirkėjas pirmiausia privalo užpildyti formą, esančią žemiau, ir tik gavęs patvirtinimą iš Pardavėjo, vykdyti tolimesnius veiksmus. Pirkėjui, nesilaikant šių įsipareigojimų, Pardavėjas nepadengia užsakymo grąžinimo išlaidų.
 • Jei Pirkėjas atsisako Sutarties dėl nekokybiškos prekės, prekių grąžinamas vykdomas Pardavėjo sąskaita, jei buvo laikomąsi Sutarties ir Prekių grąžinimo sąlygų.
 • Prekės grąžinamos originalioje pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Ant pakuotės turi būti nurodytas šis adresas: Rūdiškės
 • Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir/ar tinkamai supakuota, dėl ko buvo sugadinta transportavimo metu, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo užsakymo.
 • Pirkėjo grąžinamos prekės bus pristatytos pas Pardavėją, kur bus patikrintos. Jei Sutarties sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Tokiu atveju, dėl pakartotinio pristatymo ar atsiėmimo bus tariamąsi individualiai. Jei Sutarties sąlygų buvo laikomąsi, pinigai bus pervesti į Pirkėjo sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo grįžimo dienos.
 • Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/ar buvo sugadintos ir/ar prarado prekinę išvaizdą. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Kokybiškų prekių grąžinimo sąlygos

Pirkėjui, norint grąžinti kokybišką prekę, yra laikomąsi LR Vyriausybės nustatytos Mažmeninės prekybos taisyklių nustatytos tvarkos. Šiuo atveju, prekių grąžinimo išlaidos yra apmokamos Pirkėjo sąskaita.

Siekdami sklandaus bendradarbiavimo ir apibupės pagarbos, mes paprašysime laikytis tam tikrų sąlygų, kurios užtikrins sklandų problemos sprendimą:

 • Pirkėjas, gavęs užsakymą, gali nutraukti Sutartį ir grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Vėliau gautos pretenzijos nenagrinėjamos.
 • Visais grąžinimo atvejais, Pirkėjas pirmiausia privalo užpildyti formą, esančią žemiau, ir tik gavęs patvirtinimą iš Pardavėjo, vykdyti tolimesnius veiksmus.
 • Visais atvejais kokybiškos prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas gali savo sąskaita iškviesti kurjerio tarnybą, tačiau šias išlaidas padengia Pirkėjas.
 • Prekės grąžinamos originalioje pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Ant pakuotės turi būti nurodytas šis adresas: Rūdiškės.
 • Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir/ar tinkamai supakuota, dėl ko buvo sugadinta transportavimo metu, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo užsakymo.
 • Pirkėjo grąžinamos prekės bus pristatytos pas Pardavėją, kur bus patikrintos. Jei Sutarties sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Tokiu atveju, dėl pakartotinio pristatymo ar atsiėmimo bus tariamąsi individualiai. Jei Sutarties sąlygų buvo laikomąsi, pinigai bus pervesti į Pirkėjo sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo grįžimo į ofisą dienos.
 • Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/ar buvo sugadintos ir/ar prarado prekinę išvaizdą. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Prekių gražinimo forma

Užsakymo informacija

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą
Įveskite telefono numerį
Įveskite užsakymo ID
Invalid Input

Prekės informacija ir grąžinimo priežastis

Įveskite prekės pavadinimą
Invalid Input
Invalid Input
Grąžinimo priežastis:*
Pažymėkite priežastį
Įveskite priežastį
Produktas išpakuotas:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės.

  Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

  • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
  • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
  • atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
  • vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės kokybės garantijos laikotarpiu, pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Norėdami grąžinti prekę ir atgauti sumokėtus pinigus, turėsite pardavėjui pateikti raštišką prašymą, kuriame turite nurodyti prekės trūkumus ir reikalavimą grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, prie prašymo pridėti kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą (arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą). Jeigu pardavėjas atsisako tenkinti Jūsų prašymą, galite dėl prekės kokybės įvertinimo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavusi iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui. Pardavėjui vėl nevykdant prašymo, galite kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jūsų teisės.

  Pažymėtina, kad jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Kontaktai

Rekvizitai

DIANA KARUŽAITĖ
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 928017


Bankas: Swedbank, AB
a/s: LT88 7300 0101 4645 3534